Proffsen 20
Team Split 54
E-Bowl 90
Team Ankan 82
BHP 87
PRO 2 120
Knox 122
Team Grandma 162
Fj-100 PRO 1 110
Tres Gringos 140
L Hagen 143
Fj-100 PRO 2 125
Ranchen 153
Meg 161
The Lebowskis 150
Pajja 1 153

 

Hcp är räknat utifrån lagens snitt gentemot seriens bästa (199) -15%.
(199-snitt)-15%=hcp) 
 
Max 162